Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Ai Trung Thành

Bài số: 485

Ái Từ Cứu Tôi

Bài số: 159

An Bình Trong Chúa

Bài số: 133

Ân Hồng Cứu Ân

Bài số: 157

Anh Nghe Không

Bài số: 375

Ánh Sáng Cho Đời

Bài số: 325

Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số: 82

Ánh Thái Dương Nầy

Bài số: 23

Bài Ca Cảm Tạ

Bài số: 385

Bài Ca Hợp Một

Bài số: 233

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 65

Bài Ca Trong Tâm

Bài số: 365

Bài Cầu Nguyện Chung

Bài số: 336

Bài Hát Trong Đêm

Bài số: 88

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số: 346

Bạn Đứng Bên Nào

Bài số: 486

Báo Tin Lành

Bài số: 242

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 192

Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số: 397

Bên Kia Đồi

Bài số: 392

Bên Tôi Là Chúa Jesus

Bài số: 293

Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh

Bài số: 441

Biển Đỏ

Bài số: 487

Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài

Bài số: 248

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 62

Bình An Trong Jesus

Bài số: 300

Bốn Phương Một Nhà

Bài số: 236

Bước Người Đi Qua

Bài số: 440

Bước Với Chúa

Bài số: 328

Buổi Mai Với Jesus

Bài số: 332

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 481

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 11

Ca Vang Lên

Bài số: 63

Cảm Ơn Thượng Đế

Bài số: 483

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 384

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 285

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 125

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 206

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 81

Chèo Ra

Bài số: 249

Chỉ Có Jesus

Bài số: 358

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 166

Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số: 101

Chiến Binh Thập Tự

Bài số: 356

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 455

Chiều Mưa

Bài số: 472

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 203

Chim Trời

Bài số: 488

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 482

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Bài số: 377

Chờ Mong Thần Linh

Bài số: 134

Christ Trả Xong Tội Lỗi

Bài số: 182

Chúa

Bài số: 434

Chúa Biết Rõ

Bài số: 221

Chúa Cao Quý

Bài số: 448

Chúa Chí Ái

Bài số: 107

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 219

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 215

Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 306

Chúa Jesus Lâm Phàm

Bài số: 58

Chúa Kết Xe Duyên Lành

Bài số: 419

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 281

Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Bài số: 218

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 96

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 120

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Bài số: 226

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Bài số: 198

Chúa Phục Sinh

Bài số: 115

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 222

Chúa Sống

Bài số: 121

Chúa Với Tôi

Bài số: 391

Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Bài số: 155

Chúa Đứng Bên Ta

Bài số: 321

Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 379

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 7

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 417

Chứng Nhân Cho Jesus

Bài số: 253

Chung Niềm Tin

Bài số: 274

Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Bài số: 52

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 439

Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Bài số: 21

Có Ai Biết

Bài số: 489

Có Chúa

Bài số: 406

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 283

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 240

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 275

Con Sông Thái An

Bài số: 301

Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Bài số: 465

Con Đường Sự Sống

Bài số: 113

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 5

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 466

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 106

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 89

Dã Tràng Xe Cát

Bài số: 491

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 348

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 427

Dâng Cho Jesus

Bài số: 408

Dâng Hiến

Bài số: 364

Dâng Trọn Cho Jesus

Bài số: 201

Danh Chúa Jesus

Bài số: 77

Copyright © 2012-2022