Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 106
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Cung Điện Bằng Ngà

1. Kìa áo Chúa thơm không chi sánh kịp được,

Vì đã tẩm trong một dược;

Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm,

Tưởng đứng trên đồi hương nam.


Điệp Khúc:

Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần,

Đây nơi ô nhơ trăm phần.

Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.


2. Kìa áo của Ngài xưa cũng tẩm trầm hương,

Ngài nếm trải bao đoạn trường;

Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang,

Cảm xúc hai hàng lụy chan.


3. Kìa, chiếc áo Ngài dầm nhục quế diệu thanh,

Rờ đến, kẻ đau được lành;

Hồi chân tôi trượt, Jêsus đỡ vững yên,

Khỏi chốn ô nhục, tội khiên.


4. Mặc áo hiển vinh Jêsus sẽ hồi lai,

Mừng rỡ tiếp nghinh Con Ngài;

Mặc áo trắng tinh tôi lên nước hiển vinh,

Hưởng phước hoan lạc trường sinh.

Copyright © 2012-2022