Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 1

Vinh Quang Thuộc Về Chúa

Bài số: 2

Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Bài số: 3

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 4

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 5

Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Bài số: 6

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 7

Vui Mừng Tung Hô

Bài số: 8

Phước Nguyên Từ Trời

Bài số: 9

Đoạn Thiên Ca

Bài số: 10

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 11

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 12

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 13

Ngợi Giê-hô-va

Bài số: 14

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số: 15

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 16

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Bài số: 17

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 18

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 19

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Bài số: 20

Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Bài số: 21

Tình Chúa Bao La

Bài số: 22

Ánh Thái Dương Nầy

Bài số: 23

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 24

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số: 25

Tôn Vinh Christ

Bài số: 26

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 27

Danh Yêu Quý

Bài số: 28

Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số: 29

Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 30

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Bài số: 31

Danh Jesus

Bài số: 32

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 33

Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Bài số: 34

Nầy Tình Yêu Thương

Bài số: 35

Danh Quí Trọng

Bài số: 36

Ðêm Yên Lặng

Bài số: 37

Hô-Sa-Na

Bài số: 38

Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Bài số: 39

Ôi Jêsus Hài Nhi

Bài số: 40

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 41

Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Bài số: 42

Thiên Sứ Rao Truyền

Bài số: 43

Nô-ên Ðầu Tiên

Bài số: 44

Lời Truyền Rao

Bài số: 45

Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Bài số: 46

Giấc Ngủ Yên

Bài số: 47

Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Bài số: 48

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 49

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Bài số: 50

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Bài số: 51

Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Bài số: 52

Ngợi Con Thánh

Bài số: 53

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 54

Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 55

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 56

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số: 57

Chúa Jesus Lâm Phàm

Bài số: 58

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 59

Trong Miền

Bài số: 60

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 61

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 62

Ca Vang Lên

Bài số: 63

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 64

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 65

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 66

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 67

Kíp Ðến Tôn Thờ

Bài số: 68

Vòng Tay Tình Yêu

Bài số: 69

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 70

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 71

Đêm Đông Xưa

Bài số: 72

Đêm Thánh

Bài số: 73

Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Bài số: 74

Giấc Mơ Thanh Bình

Bài số: 75

Danh Lạ Lùng

Bài số: 76

Danh Chúa Jesus

Bài số: 77

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số: 78

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 79

Danh Lạ Lùng.

Bài số: 80

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 81

Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số: 82

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 83

Ngài Là Ai?

Bài số: 84

Khi Jesus Qua

Bài số: 85

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 86

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 87

Bài Hát Trong Đêm

Bài số: 88

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 89

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 90

Xin Kể Chuyện Chúa

Bài số: 91

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 92

Giờ Tôi Thấy Chúa

Bài số: 93

Giờ Được Chiêm Ngưỡng

Bài số: 94

Thánh Thủ Chúa

Bài số: 95

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 96

Gô-gô-tha

Bài số: 97

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 98

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Bài số: 99

Gần Thập Tự

Bài số: 100

Copyright © 2012-2022