Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

Danh Jêsus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

Danh Chúa Jêsus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 19

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Bài số: 20

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 21

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 22

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 23

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 24

Tôn Vinh Cha

Bài số: 25

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 26

Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Bài số: 27

Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Bài số: 28

Bánh Trường Sanh

Bài số: 29

Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Bài số: 30

Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai

Bài số: 31

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 32

Dương Quang Tâm Hồn

Bài số: 33

Ngày Gần Tàn Rồi

Bài số: 34

Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Bài số: 35

Bóng Xế Sắp Khuất

Bài số: 36

Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Bài số: 37

Tuần Vừa Qua

Bài số: 38

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 39

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 40

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Bài số: 41

Tình Yêu Chúa Khôn Suy Lường

Bài số: 42

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 43

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số: 44

Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Bài số: 45

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Bài số: 46

Chúa Giấu Tôi

Bài số: 47

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 48

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 49

Nguyền Đưa Tôi Đi

Bài số: 50

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Bài số: 51

Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số: 52

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Bài số: 53

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 54

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 55

Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Bài số: 56

Kíp Đến Tôn Thờ

Bài số: 57

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 58

Đêm Yên Lặng

Bài số: 59

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 60

Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!

Bài số: 61

Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 62

Không Chỗ Trong Quán

Bài số: 63

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 64

Hô-sa-na!

Bài số: 65

Đêm Thánh

Bài số: 66

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 67

Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành

Bài số: 68

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Bài số: 69

Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số: 70

Ngợi Con Thánh

Bài số: 71

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 72

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 73

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 74

Nô-ên Đêm Vui Thoả

Bài số: 75

Jesus Không Đổi Dời

Bài số: 76

Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Bài số: 77

Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi

Bài số: 78

Tình Thương Lớn Lao

Bài số: 79

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 80

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 81

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 82

Jesus Christ Đến

Bài số: 83

Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số: 84

Một Ngày!

Bài số: 85

Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Bài số: 86

Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Bài số: 87

Đường Đến Gô-gô-tha

Bài số: 88

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 89

Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Bài số: 90

Thống Khổ Nhân

Bài số: 91

Ta Hi Sinh Vì Con

Bài số: 92

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 93

Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Bài số: 94

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 95

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 96

Vì Tội Nhân Jesus Chết

Bài số: 97

Thánh Thủ

Bài số: 98

Xong Rồi!

Bài số: 99

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 100

Copyright © 2012-2022