Giải thích từ ngữ

02 - Học Đàn với Mục sư David Dong

01 Thực hành hai tay trên đàn keyboard - One man band

 

 

Luyện ngón hai tay trên đàn keyboard

 

 

Ngẫu hứng tay phải đơn giản trên hợp âm của tay trái

 

 

Đổi âm sắc, phần đệm, báo trống và ngẫu hứng đơn giản

 

Copyright © 2012-2022