Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 368

Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Bài số: 241

Nhà Trên Trời

Bài số: 402

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 112

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 116

Như Cánh Chim Bay Lên

Bài số: 200

Như Ý Cha

Bài số: 312

Những Lời Khuyên Dạy

Bài số: 477

Nô-ên Ðầu Tiên

Bài số: 44

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 380

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 110

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 92

Nơi Thập Tự

Bài số: 109

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 398

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 331

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 342

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 383

Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Bài số: 48

Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

Bài số: 173

Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng

Bài số: 147

Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Bài số: 235

Ôi Jêsus Hài Nhi

Bài số: 40

Ôi Tình Thương

Bài số: 144

Ơn Cứu Rỗi

Bài số: 160

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay

Bài số: 154

Ơn Lạ Lùng

Bài số: 158

Phước Âm Jesus Muôn Thuở

Bài số: 140

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 49

Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 320

Phước Nguyên Từ Trời

Bài số: 9

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 431

Phút Suy Tư

Bài số: 216

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 193

Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số: 210

Quyền Trong Huyết

Bài số: 183

Quyết Rao Tin Lành

Bài số: 244

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số: 476

Sẵn Sàng

Bài số: 367

Sẵn Sàng Tha Thứ

Bài số: 494

Sống Cho Chúa

Bài số: 474

Sống Trong Vinh Quang

Bài số: 396

Sự Bình An

Bài số: 304

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 186

Suy Tư

Bài số: 480

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 4

Ta Hát Suốt Linh Trình

Bài số: 292

Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Bài số: 231

Ta Là Đường Đi

Bài số: 177

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 357

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 282

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 374

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 239

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Bài số: 296

Tâm Tôi Văng Vẳng

Bài số: 291

Tận Trung Với Chúa

Bài số: 350

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 302

Thà Có Jesus Thì Hơn

Bài số: 324

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 355

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 141

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 135

Thanh Niên Tin Lành

Bài số: 413

Thanh Niên Vùng Lên

Bài số: 411

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số: 15

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 1

Thánh Thủ Chúa

Bài số: 95

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 87

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 412

Thập Tự Xưa

Bài số: 102

Thật Hạnh Vinh Thay

Bài số: 322

Theo Chúa

Bài số: 327

Thi Thiên 121

Bài số: 310

Thi Thiên 51

Bài số: 460

Thiên Cung Chính Quê Hương

Bài số: 394

Thiên Sứ Rao Truyền

Bài số: 43

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 64

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 338

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 54

Tiệc Thánh

Bài số: 229

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Bài số: 51

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 262

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 270

Tiếng Gọi

Bài số: 168

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 56

Tiếng Jesus

Bài số: 171

Tìm Về Đất Hứa

Bài số: 432

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 340

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 353

Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 354

Tình Chúa Bao La

Bài số: 22

Tình Yêu Jesus

Bài số: 255

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 41

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 59

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 297

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 339

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 403

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 469

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 437

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 214

Tôi Mang Thập Tự

Bài số: 284

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 366

Copyright © 2012-2022