Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Danh Jesus

Bài số: 32

Danh Lạ Lùng

Bài số: 76

Danh Lạ Lùng.

Bài số: 80

Danh Quí Trọng

Bài số: 36

Danh Yêu Quý

Bài số: 28

Dắt Về Chúa

Bài số: 247

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 227

Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Bài số: 42

Diệu Vinh Thay Bình An

Bài số: 303

Dòng Huyết Đào

Bài số: 111

Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Bài số: 237

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 361

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 258

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 305

Gần Thập Tự

Bài số: 100

Gánh Lúa Về

Bài số: 246

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 86

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 98

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 103

Giấc Mơ Thanh Bình

Bài số: 75

Giấc Ngủ Yên

Bài số: 47

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 197

Giờ Danh Sách

Bài số: 122

Giờ Dịu Êm

Bài số: 334

Giờ Tôi Thấy Chúa

Bài số: 93

Giờ Được Chiêm Ngưỡng

Bài số: 94

Giòng Sông Trường Sinh

Bài số: 436

Gô-gô-tha

Bài số: 97

Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Bài số: 123

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 19

Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Bài số: 39

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Bài số: 17

Hang Bê-lem

Bài số: 445

Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 326

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 298

Hành Trang Tuổi Trẻ

Bài số: 501

Hát Xuân

Bài số: 426

Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Bài số: 280

Hãy Theo Jesus

Bài số: 179

Hãy Theo Ta

Bài số: 174

Hãy Tin Nhận

Bài số: 267

Hãy Xin Sẽ Được

Bài số: 498

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 386

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 362

Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Bài số: 319

Hiệp Một Trong Chúa

Bài số: 224

Hô-Sa-Na

Bài số: 38

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 83

Học Kinh Thánh

Bài số: 405

Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 55

Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Bài số: 46

Hỡi Người Ít Đức Tin

Bài số: 467

Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Bài số: 3

Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Bài số: 6

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 345

Hứa Nguyện

Bài số: 399

Hướng Lên Trời Cao

Bài số: 492

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 180

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 190

I Cô-rinh-tô 13

Bài số: 463

Jêsus

Bài số: 433

Jesus Bài Ca Của Ta

Bài số: 149

Jesus Bên Tôi

Bài số: 475

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Bài số: 99

Jesus Cứu

Bài số: 191

Jesus Cứu Tôi

Bài số: 194

Jesus Gọi Ta

Bài số: 169

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 211

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 150

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 212

Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 442

Jesus Mau Đến

Bài số: 129

Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Bài số: 184

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 276

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 207

Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 30

Jesus Thiết Hữu

Bài số: 217

Jesus Yêu Thiếu Nhi

Bài số: 409

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 401

Jesus Đấng Chăn Chiên

Bài số: 146

Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Bài số: 172

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 213

Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 165

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 33

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 264

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 318

Khi Bàn Tay Dâng Lên

Bài số: 400

Khi Dâng Lòng Mình

Bài số: 273

Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Bài số: 256

Khi Jesus Qua

Bài số: 85

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 456

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 418

Kìa Chín Mươi Chín Con

Bài số: 178

Kìa Chúa Đến

Bài số: 126

Kìa Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 185

Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 163

Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 130

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Bài số: 50

Kinh Hòa Bình

Bài số: 468

Kinh Thánh Cao Quý

Bài số: 139

Copyright © 2012-2022