Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 265

Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Bài số: 337

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 243

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 478

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 12

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 13

Tôn Vinh Christ

Bài số: 26

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 79

Tôn Vinh Danh Cha

Bài số: 438

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Bài số: 393

Trên Đường Em-mau

Bài số: 452

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 360

Trở Về

Bài số: 462

Trở Về Bên Chúa

Bài số: 269

Trở Về Nhà Cha

Bài số: 458

Trong Miền

Bài số: 60

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 311

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 132

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 347

Truy Niệm Chúa

Bài số: 230

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 260

Tự Nguyện Theo Jesus

Bài số: 225

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 266

Vâng Theo Chúa

Bài số: 323

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 196

Về Gấp Lên

Bài số: 167

Về Nhà Chúa

Bài số: 500

Về Với Jesus

Bài số: 461

Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Bài số: 459

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 333

Vì Chúa Yêu Tôi

Bài số: 370

Vì Danh Chúa

Bài số: 496

Vì Jesus Sống

Bài số: 117

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 90

Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Bài số: 287

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 421

Việt Nam Ca

Bài số: 143

Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Bài số: 119

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 277

Vinh Quang Thuộc Về Chúa

Bài số: 2

Vinh Quang Trời

Bài số: 299

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 395

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 390

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 24

Vòng Tay Tình Yêu

Bài số: 69

Vui Bên Chúa

Bài số: 294

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 387

Vui Mừng Mãi Mãi

Bài số: 295

Vui Mừng Tung Hô

Bài số: 8

Vững An Trong Đá Muôn Đời

Bài số: 382

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 479

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 263

Xa Ta Hết Muôn Tội

Bài số: 278

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 127

Xin Cha Ban Thêm Dầu

Bài số: 497

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 430

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 315

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 138

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 245

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Bài số: 464

Xin Kể Chuyện Chúa

Bài số: 91

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 309

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 238

Xin Sống Cho Chúa Jesus

Bài số: 313

Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bài số: 131

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 290

Xong Rồi

Bài số: 105

Xuân An Lành

Bài số: 428

Xuân Hứa Nguyện

Bài số: 425

Xuân Về

Bài số: 429

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 424

Ý Nghĩa Tình Yêu

Bài số: 148

Yêu Ta Chăng

Bài số: 288

Ðêm Yên Lặng

Bài số: 37

Đã Lăn Xa

Bài số: 490

Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Bài số: 220

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số: 202

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 188

Đêm An Hòa

Bài số: 444

Đêm Buồn

Bài số: 450

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số: 57

Đêm Thánh

Bài số: 73

Đêm Vui Trần Thế

Bài số: 443

Đêm Đông Xưa

Bài số: 72

Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Bài số: 372

Đi Nhà Thờ

Bài số: 407

Đi Từng Bước

Bài số: 317

Đi Với Chúa

Bài số: 330

Đoạn Thiên Ca

Bài số: 10

Đời

Bài số: 471

Đời Con

Bài số: 369

Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số: 175

Đồi Vắng

Bài số: 449

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 415

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số: 145

Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi

Bài số: 204

Đừng Sợ Chi

Bài số: 344

Đứng Trên Lời Hứa

Bài số: 195

Được Jesus Cứu

Bài số: 261

Đường Lối Chúa

Bài số: 209

Copyright © 2012-2022