Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Kíp Ðến Tôn Thờ

Bài số: 68

Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Bài số: 164

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 61

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 162

Làm Sao Con Thấu Hiểu

Bài số: 457

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 137

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 16

Lạy Thượng Đế

Bài số: 268

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 314

Lo Gì

Bài số: 473

Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Bài số: 376

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 251

Loan Tin Mừng

Bài số: 250

Lời Chúa

Bài số: 435

Lời Dịu Dàng

Bài số: 136

Lời Nguyện Cầu

Bài số: 199

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 18

Lời Thống Hối

Bài số: 454

Lời Truyền Rao

Bài số: 45

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 142

Lòng Em Vui

Bài số: 404

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 153

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 104

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 352

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 484

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 223

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 335

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 271

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 67

Lưu Đày Sa Mạc

Bài số: 495

Ma-thi-ơ 6:33

Bài số: 499

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 124

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 388

Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Bài số: 205

Mau Chiếu Ra

Bài số: 252

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Bài số: 363

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 176

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 187

Mến Yêu Jesus

Bài số: 289

Miền Vinh Hiển

Bài số: 389

Mở Đôi Mắt Chúng Con

Bài số: 308

Mỗi Bước Thiên Trình

Bài số: 329

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 316

Một Ngày Với Chúa

Bài số: 232

Một Tia Sáng

Bài số: 410

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 70

Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Bài số: 74

Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 414

Mừng Xuân

Bài số: 422

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Bài số: 20

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 349

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 66

Nào Bước Cùng Jesus

Bài số: 257

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 359

Này Anh Thấy Không

Bài số: 451

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 341

Nầy Tình Yêu Thương

Bài số: 35

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 181

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 343

Nếu Khi Nào

Bài số: 234

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 381

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 189

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 208

Ngài Là Ai?

Bài số: 84

Ngài Là Chúa

Bài số: 118

Ngài Vực Tôi

Bài số: 156

Ngắm Jesus Đừng Sao

Bài số: 351

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 128

Ngày Giờ Qua

Bài số: 423

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Bài số: 114

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số: 25

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 254

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 71

Ngợi Con Thánh

Bài số: 53

Ngợi Danh Giê-hô-va

Bài số: 493

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 27

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Bài số: 31

Ngợi Giê-hô-va

Bài số: 14

Ngôi Hai Xuống Đời

Bài số: 446

Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số: 29

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 161

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 259

Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Bài số: 34

Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Bài số: 279

Ngươi Phải Tái Sinh

Bài số: 272

Người Đã Đến

Bài số: 447

Nguồn Ân Điển

Bài số: 152

Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Bài số: 470

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 416

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 286

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 420

Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Bài số: 373

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 108

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 371

Nguyện Sống Với Jesus

Bài số: 453

Nguyện Theo Jesus

Bài số: 170

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 228

Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Bài số: 151

Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Bài số: 307

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số: 78

Copyright © 2012-2022