Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 52
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Vua Miền Đông

1. Chúng tôi vua từ miền đông xa vời.

Thấy ngôi sao Ngài soi sáng rạng ngời.

Vượt rừng hoang sông núi dưới ánh sao đến tôn vua đời đời.

 

Điệp Khúc:

Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.

Long lanh tia vàng kim miện đây,

Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi

Trong chân quang vào nơi diệu vinh.

 

2. Bết-lê-hem thành Vua lớn ra đời.

Cúi dâng kim miện tôn kính Vua Trời.

Nguyện đời tôi dâng Chúa cai quản, không lúc nào xa đường Ngài.

 

3. Nhũ hương đây nguyện cung kính dâng Ngài.

Với tâm linh đầy khao khát tôn thờ;

Lời nguyện dâng lên Chúa không dứt bay tỏa trước ngôi đêm ngày.

 

4. Nỗi thống bi một dược đắng vô ngần.

Bởi chính tôi Ngài đau đớn muôn phần.

Buồn bực cô đơn Chúa cam chết khai mở lối đi vinh diệu.

Copyright © 2012-2022