Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 107
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Chúa Chí Ái

1. Ban mai đau thương này

Chúa bước lên đồi

Lê thân mang roi đòn đến Gô-gô-tha

Treo thân nơi thập hình mình đầy thương tích

Để cứu mỗi một người khỏi nơi khổ hình.


Điệp Khúc:

Cứu Chúa chí ái ôi!

Bởi cớ thế nhân này

Treo thân nơi thập hình để cứu rỗi chúng sinh

Ngài mang đau thương này vì tội nhân hư mất

Chúa chết cách khổ hình bởi tội lỗi này.


2. Cha ôi! Xin tha họ! Jêsus kêu cầu

Đang khi trên thập hình huyết tuôn chan hòa

Jêsus kêu xin vì tội nhân hư mất

Lúc đang đớn đau, thật chẳng ai sánh Ngài.


3. Jêsus tôi yêu Ngài! Hát tôn vinh Ngài

Đem thân mua tôi, là thiết hữu tôi rày

Bên kia con sông vàng còn đâu năm tháng

Ở trên lưỡi tôi lời hát khen chảy tràn.

Copyright © 2012-2022