Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 58
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Chúa Jêsus Lâm Phàm

1. Chúa Jêsus lâm phàm

Lìa ngôi báu trên thiên đàng

Vì ai Chúa tôi hạ trần

Nằm trong máng cỏ tồi tàn?

Khắp dân gian chê cười

Nào ai đoái xem Con Người!

Đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.


Điệp Khúc:

Chúa Đấng tôi yêu thương!

Chúa Đấng tôi thờ phượng!

Lẽ sống cho lòng này, nhật quang của tôi.

Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi

Tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời.


2. Chúa yêu ta vô cùng

Hồng ân Chúa ta ca tụng

Vì trong bóng đêm mịt mùng

Toàn nhân thế đã tuyệt vọng

Chúa chí nhân lâm phàm

Lìa bao hiển vinh huy hoàng

Sống đơn hàn chết đau thương vì tôi với bạn.


3. Hát lên hỡi muôn loài

Nào ca hát lên nhân loại

Jêsus giáng sinh làm người

Đành mang xác thịt hình hài

Hát tôn vinh Con Trời

Ngài không gớm nơi ô tội

Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

Copyright © 2012-2022