Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 101
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Chỉ Vì Tội Tôi

1. Ấy bởi Cứu Chúa yêu tôi

Hy sinh huyết báu tuôn rơi

Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi

Ấy bởi ác uế trong tôi

Không phương thoát ly ma vương

Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần


Điệp Khúc:

Ô Vua Jêsus là Cứu Chúa

Trong Jêsus tôi được giải cứu

Yêu tôi Jêsus đã chết thế

Đền chuộc tội tôi.


2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha

Âm u khiếp kinh bao quanh

Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi

Ấy thống khổ với thương đau

Ai hay Chúa thương nhân gian

Gai chông giáo đâm thân tan, hy sinh thân vàng.

Copyright © 2012-2022