Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 63
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Ca Vang Lên

Ðêm nay đây, Ðêm nay đây,

Chúa đến với thế nhân.

Ðêm nay đây, Chúa giáng xuống trần

Nơi tăm tối u buồn.

Chúa giáng thế chết thay cho tôi,

Nếp sống mới Chúa ban cho người,

Sanh ra nơi tối tăm đê hèn,

Bao năm tháng xa vời.

Cha yêu thương thế giới lạc lầm,

Ban Jêsus xuống cõi hồng trần,

Ðến với mỗi con người điêu linh,

Ðem cho nhân sinh một tình thương mới.

 

Ca vang lên thế giới loài người.

Chúa Cứu thế giáng trần.

Vua yêu thương muôn đời bên ta,

Như khi xưa Ngài sống nơi đây.

Ðêm nay đây,

Ðêm nay đây,

Ca Vang lên.

Copyright © 2012-2022