Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Tình Yêu Thiên Thượng

Bài số: 575

Tình Yêu Trời

Bài số: 639

Tình Yêu Vững Bền Của Ngài

Bài số: 825

Toàn Cầu Phục Hưng

Bài số: 834

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 720

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 262

Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự

Bài số: 317

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 370

Tôi Không Bước Đi Một Mình

Bài số: 785

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 872

Tôi Là Người Tội

Bài số: 466

Tôi Mến Ngài

Bài số: 454

Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng

Bài số: 651

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 229

Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài

Bài số: 232

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 178

Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Bài số: 337

Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa

Bài số: 790

Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus

Bài số: 789

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 706

Tôi Sống Cho Chúa

Bài số: 480

Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Bài số: 94

Tôi Tin Chúa Jesus

Bài số: 501

Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi

Bài số: 662

Tôi Vững Vàng

Bài số: 205

Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu

Bài số: 218

Tôi Đến Thập Tự Giá

Bài số: 499

Tôi Đứng Cách Khiêm Cung

Bài số: 369

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 550

Tôn Ngợi Chúa

Bài số: 551

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 39

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 24

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 420

Tôn Vinh Cha

Bài số: 25

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 23

Tôn Vinh Christ

Bài số: 221

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 19

Tôn Vinh Jesus

Bài số: 115

Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Bài số: 358

Trái Đầu Mùa

Bài số: 109

Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi

Bài số: 852

Trao Niềm Tin

Bài số: 859

Trên Bước Đường Đời

Bài số: 554

Trên Chốn Đồi Cao

Bài số: 586

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 448

Trên Đường Đời

Bài số: 757

Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số: 849

Trở Về

Bài số: 629

Trọn Dâng Cho Jêsus

Bài số: 698

Trọn Đời Ngợi Khen

Bài số: 799

Trong Cánh Tay Cha

Bài số: 751

Trong Christ Yên Giấc

Bài số: 404

Trong Cơn Ưu Sầu

Bài số: 847

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 417

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 203

Trong Tay Chúa

Bài số: 627

Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn

Bài số: 393

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 378

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 728

Truy Niệm Chúa

Bài số: 399

Truyền Rao Danh Chúa

Bài số: 857

Từ Giã

Bài số: 893

Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới

Bài số: 680

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 214

Từ Nay Tôi Thuộc Chúa

Bài số: 690

Tuần Vừa Qua

Bài số: 38

Từng Giây Phút

Bài số: 293

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 384

Tuyết Kia Khôn So

Bài số: 228

Ước Ao Nhìn Jesus

Bài số: 243

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9

Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày

Bài số: 350

Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai

Bài số: 31

Vâng Theo Chúa

Bài số: 716

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 171

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 431

Về Gấp Lên

Bài số: 166

Về Nhà Cha

Bài số: 341

Về Nhà Cha

Bài số: 630

Về Nhà Chúa

Bài số: 488

Vẻ Tươi Đẹp Của Christ

Bài số: 455

Vì Ai?

Bài số: 584

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 326

Vì Bạn Với Tôi

Bài số: 636

Vì Jêsus Sống

Bài số: 597

Vì Ngài Tôi Hát

Bài số: 526

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 667

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Bài số: 854

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Bài số: 865

Vì Tôi

Bài số: 191

Vì Tôi

Bài số: 672

Vì Tội Nhân Jesus Chết

Bài số: 97

Việc Chi Chúa Không Thể Làm

Bài số: 284

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 396

Việt Nam Ca

Bài số: 412

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 595

Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia

Bài số: 600

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 658

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 548

Copyright © 2012-2022