Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Sống Trong Vinh Quang

Bài số: 850

Sống Vì Chúa

Bài số: 693

Sứ Mạng Yêu Thương

Bài số: 867

Sự Sống Mới

Bài số: 624

Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Bài số: 456

Sự Yêu Thương Lớn Lao

Bài số: 472

Suối Huyết

Bài số: 496

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 181

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 22

Ta Hi Sinh Vì Con

Bài số: 92

Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình

Bài số: 770

Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Bài số: 357

Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 342

Ta Sẽ Trở Lại

Bài số: 606

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 309

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 234

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 377

Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?

Bài số: 347

Tại Thập Giá Bình Yên

Bài số: 198

Tại Vầng Đá Ngất Cao

Bài số: 726

Tâm Hồn Bình An

Bài số: 768

Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa

Bài số: 686

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 225

Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này

Bài số: 185

Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!

Bài số: 277

Tâm Nguyện

Bài số: 699

Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

Bài số: 217

Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Bài số: 30

Tán Mỹ Jesus

Bài số: 101

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 278

Thà Có Jêsus Thì Hơn

Bài số: 724

Thầm Tạ Ơn Chúa

Bài số: 673

Thân Nhất Trên Đời

Bài số: 801

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 306

Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Bài số: 338

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 155

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 137

Thanh Niên Tiến Bước

Bài số: 877

Thanh Niên Tin Lành Ca

Bài số: 873

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Bài số: 675

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6

Thành Thánh

Bài số: 903

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 40

Thánh Thủ

Bài số: 98

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 43

Thành Vinh Hiển

Bài số: 493

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 878

Thập Giá, Nơi Chúa Mong Anh Về

Bài số: 645

Thập Tự Christ Đi Đầu

Bài số: 316

Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Bài số: 233

Thập Tự Xưa

Bài số: 646

Thật Hạnh Vinh Thay!

Bài số: 297

Thầy Tế Lễ Ta

Bài số: 118

Thế Cảnh Giống Thoi Đưa

Bài số: 343

Theo Bước Jêsus

Bài số: 792

Theo Chúa

Bài số: 389

Theo Dấu Chân Chúa

Bài số: 749

Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Bài số: 398

Thi Thiên 121

Bài số: 897

Thiên Ca Vô Đối

Bài số: 108

Thiên Cung Là Quê Hương

Bài số: 346

Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta

Bài số: 851

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Bài số: 69

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 72

Thiết Nghĩa Jesus

Bài số: 463

Thiết Tha

Bài số: 634

Thỏa Lòng

Bài số: 769

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 268

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 60

Thống Khổ Nhân

Bài số: 91

Thưa Jesus Vài Câu

Bài số: 452

Thuận Phục Ý Chúa

Bài số: 721

Thuộc Jesus Thỏa Vui

Bài số: 380

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 126

Tiệc Thánh

Bài số: 400

Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Bài số: 175

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 628

Tiếng Chúa Phán

Bài số: 669

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 209

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 814

Tiếng Gọi

Bài số: 631

Tiếng Gọi Con Gặt

Bài số: 410

Tiếng Hát Phục Sinh

Bài số: 593

Tiếng Jêsus

Bài số: 578

Tiếng Ngài Phán Tuyên

Bài số: 855

Tìm Chiên Lạc Bước

Bài số: 843

Tìm Về Miền Đất Hứa

Bài số: 702

Tìm Được Niềm Vui

Bài số: 777

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 261

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 430

Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 315

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 314

Tình Thương Lớn Lao

Bài số: 79

Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời

Bài số: 510

Tình Yêu Bền Vững

Bài số: 512

Tình Yêu Chúa

Bài số: 808

Tình Yêu Chúa Khôn Suy Lường

Bài số: 42

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 525

Tình Yêu Mãi Mãi

Bài số: 809

Tình Yêu Ngài

Bài số: 807

Copyright © 2012-2022