Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Christ Trả Xong Tội Trái

Bài số: 174

Chúa

Bài số: 522

Chúa Bất Biến

Bài số: 531

Chúa Biết Lòng Con

Bài số: 800

Chúa Biết Rõ

Bài số: 479

Chúa Biết Rõ

Bài số: 776

Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy

Bài số: 110

Chúa Chết Vì Tôi

Bài số: 587

Chúa Chí Ái

Bài số: 579

Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Bài số: 423

Chúa Cứu Tôi

Bài số: 641

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 272

Chúa Giấu Tôi

Bài số: 47

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 741

Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng

Bài số: 783

Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 692

Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi

Bài số: 478

Chúa Kíp Đến

Bài số: 451

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 434

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 517

Chúa Là Vua

Bài số: 416

Chúa Lo Cho Ta Chăng

Bài số: 782

Chúa Luôn Đáp Lời

Bài số: 826

Chúa Mãi Bên Ta

Bài số: 650

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 100

Chúa Mong Anh Về

Bài số: 862

Chúa Mong Bạn Quay Về

Bài số: 632

Chúa Nâng Đỡ

Bài số: 745

Chúa Ngự Trong Tôi

Bài số: 775

Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!

Bài số: 490

Chúa Nhận Lời

Bài số: 443

Chúa Ở Cùng Ông Bà

Bài số: 503

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 105

Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!

Bài số: 170

Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

Bài số: 256

Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi

Bài số: 755

Chúa Sắp Đặt Đời Tôi

Bài số: 753

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 49

Chúa Sẽ Đến

Bài số: 607

Chúa Sống

Bài số: 111

Chúa Sống Trong Tôi

Bài số: 594

Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Bài số: 368

Chúa Vẫn Yêu Thương

Bài số: 820

Chúa Viếng Thăm

Bài số: 816

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 804

Chúa Đã Tới

Bài số: 558

Chúa Đang Gọi

Bài số: 866

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 652

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Bài số: 41

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 26

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 401

Chúc Mừng Gia Đình Mới

Bài số: 403

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 502

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 547

Chung Niềm Tin

Bài số: 795

Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 438

Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời

Bài số: 566

Chuông Giáng Sinh Ngân

Bài số: 565

Chuyện Các Mục Đồng

Bài số: 562

Chuyện Gô-gô-tha

Bài số: 581

Chuyện Thập Giá Xưa

Bài số: 196

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 219

Có Ánh Sao Thần

Bài số: 561

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 212

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 202

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 192

Con Sông Thái An

Bài số: 275

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 822

Con Trời Xông Ra Chiến Đấu

Bài số: 312

Con Đường Thập Giá Cô Đơn

Bài số: 901

Công Việc Của Đức Chúa Trời

Bài số: 681

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 514

Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 563

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 836

Cung Kính Thờ Chúa

Bài số: 543

Cùng Đến Ca Ngợi Chúa

Bài số: 539

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 82

Cuộc Sống Mới

Bài số: 657

Cuộc Đời Tươi

Bài số: 842

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 21

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 429

Cứu Chúa Tôi

Bài số: 469

Dạ Khúc

Bài số: 733

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 453

Dâng Chúa Chiên Thơ

Bài số: 879

Dâng Chúa Trọn Đời

Bài số: 687

Dâng Chúa Đời Con

Bài số: 688

Dâng Con Cho Chúa

Bài số: 880

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 540

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 521

Dâng Mình Hầu Việc Chúa

Bài số: 896

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 805

Danh Chúa Diệu Kỳ

Bài số: 530

Danh Chúa Jêsus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16

Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Bài số: 458

Danh Jêsus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14

Danh Lạ Lùng

Bài số: 288

Danh Quí Trọng

Bài số: 447

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 533

Copyright © 2012-2022