Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Jêsus Là Bạn Thật

Bài số: 253

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 653

Jêsus Mau Đến

Bài số: 604

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 211

Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Bài số: 280

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 366

Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 296

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Bài số: 714

Jesus Phục Sanh

Bài số: 112

Jesus Quang Lâm

Bài số: 119

Jesus Rất Quí

Bài số: 475

Jesus Sắp Đến

Bài số: 124

Jesus Sẽ Cai Trị

Bài số: 351

Jêsus Sẽ Tái Lâm

Bài số: 605

Jêsus Sẽ Đến

Bài số: 601

Jesus Tái Lâm Rày Mai

Bài số: 133

Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Bài số: 161

Jesus Trọn Quyền Cứu

Bài số: 173

Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Bài số: 140

Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Bài số: 583

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 363

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 252

Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Bài số: 476

Jesus Đền Tội

Bài số: 468

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Bài số: 163

Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Bài số: 481

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 180

Jesus! Đứng Trước Cửa

Bài số: 169

Jêsus, Duy Ngài Soi Lối

Bài số: 819

Jêsus, Đấng Chăn Chiên

Bài số: 812

Kết Hữu Với Jesus

Bài số: 289

Khá Chăm Xem Jesus

Bài số: 197

Khá Ngợi Khen Chúa

Bài số: 435

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 707

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 787

Khi Chúa Cất Xa Tội Ô

Bài số: 655

Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!

Bài số: 487

Khi Chúa Tái Lâm

Bài số: 134

Khi Chúa Về Thiên Quốc

Bài số: 598

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 708

Khi Chúa Đến

Bài số: 602

Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus

Bài số: 666

Khi Jesus Qua

Bài số: 386

Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi

Bài số: 899

Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng

Bài số: 818

Khi Tôi Biết Chúa

Bài số: 823

Không Chỗ Trong Quán

Bài số: 63

Không Nên Khuất Kế Sa Tan

Bài số: 376

Không Nhờ Bạc Vàng

Bài số: 190

Khu Vườn Thân Ái

Bài số: 794

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 529

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 519

Khúc Hát Trong Tâm

Bài số: 659

Khúc Kim Cầm

Bài số: 113

Khúc Nhạc Nô-ên

Bài số: 571

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 89

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 422

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Bài số: 53

Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Bài số: 564

Kìa! Chúa Đến

Bài số: 121

Kìa! Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 179

Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 300

Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 114

Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 135

Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Bài số: 87

Kìa, Chúa Đến!

Bài số: 486

Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Bài số: 90

Kính Khen Ngài

Bài số: 670

Kinh Thánh Cao Quí

Bài số: 150

Kinh Thánh Và Ngọn Đèn

Bài số: 152

Kíp Đến Tôn Thờ

Bài số: 57

Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Bài số: 216

Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Bài số: 56

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 848

Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Bài số: 321

Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Bài số: 691

Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Bài số: 235

Lạy Từ Phụ

Bài số: 394

Lẽ Sống Cho Đời

Bài số: 756

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 242

Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Bài số: 508

Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Bài số: 226

Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Bài số: 319

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 323

Lời Chúa

Bài số: 621

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 151

Lời Chúc Lứa Đôi

Bài số: 885

Lời Con Hứa Nguyện

Bài số: 689

Lời Dịu Dàng

Bài số: 154

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 546

Lời Tạ Ơn Chúa

Bài số: 678

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 513

Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Bài số: 599

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 304

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Bài số: 700

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 590

Lòng Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 871

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 255

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 444

Copyright © 2012-2022