Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 401

Vinh Danh Chúa

Bài số: 402

Con Sông Thanh Tẩy

Bài số: 403

Ánh Thái Dương

Bài số: 404

Từ Lúc Được Cứu

Bài số: 405

Ái Từ Chúa

Bài số: 406

Khi Jêsus Qua

Bài số: 407

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 408

Tình Yêu Trời

Bài số: 409

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 410

Tận Trong Tâm Hồn

Bài số: 411

Vinh Quang Trời

Bài số: 412

Chính Jêsus

Bài số: 413

Ánh Sáng Thế Giới

Bài số: 414

Con Chiên Lạc

Bài số: 415

Vui Đón Tội Nhân

Bài số: 416

Lời Kêu Gọi

Bài số: 417

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 418

Chỉ Tin Nơi Chúa

Bài số: 419

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài số: 420

Tâm Linh Trong Trắng

Bài số: 421

Lời Mời

Bài số: 422

Đến Theo Jêsus

Bài số: 423

Đến Với Chiên Con

Bài số: 424

Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 425

Quyền Trong Huyết

Bài số: 426

Huyết Chiên Con

Bài số: 427

Cứu Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 428

Ca Ngợi Thập Tự

Bài số: 429

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Bài số: 430

Danh Lạ Lùng

Bài số: 431

Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

Bài số: 432

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 433

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 434

Hãy Theo Ta

Bài số: 435

Mong Bạn Quay Về

Bài số: 436

Chúa Yêu Thế Gian

Bài số: 437

Trở Về

Bài số: 438

Vì Tội Tôi

Bài số: 439

Tiếng Chúa

Bài số: 440

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 441

Về Gấp Lên

Bài số: 442

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 443

Loan Tin Mừng

Bài số: 444

Yêu Là Khi

Bài số: 445

Đưa Người Đến Chúa

Bài số: 446

Mảnh Đất Quê Hương

Bài số: 447

Xin Cha Dẫn Đưa

Bài số: 448

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 449

Xin Chúa Ở Bên Con

Bài số: 450

Ca Khúc Xanh

Bài số: 451

Tôn Thờ Cha Thánh

Bài số: 452

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 453

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 454

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 455

Ơn Yêu Thương Từ Cha

Bài số: 456

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 457

Thành Kính Ca Ngợi

Bài số: 458

Lời Tạ Ơn

Bài số: 459

Tôn Vinh Danh Chúa

Bài số: 460

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 461

Hô-sa-na

Bài số: 462

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 463

Dâng Lên Cha

Bài số: 464

Trong Giây Phút Này

Bài số: 465

Chúa Oai Quyền

Bài số: 466

Dâng Hiến

Bài số: 467

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 468

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 469

Lời Con Ca Tụng

Bài số: 470

Hướng Lên Chúa

Bài số: 471

Cha Cao Quí

Bài số: 472

Tình Yêu Muôn Thu

Bài số: 473

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 474

Thi Thiên 86

Bài số: 475

Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 476

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 477

Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Bài số: 478

Dâng Lời Cảm Tạ

Bài số: 479

Này Anh Thấy Không

Bài số: 480

Phút Suy Tư

Bài số: 481

Đồi Vắng

Bài số: 482

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 483

Mừng Xuân

Bài số: 484

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 485

Niềm Vui

Bài số: 486

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 487

Hãy Tin, Đừng Sợ!

Bài số: 488

Tiếng Gõ Cửa

Bài số: 489

Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Bài số: 490

Dù Mai Sau

Bài số: 491

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 492

Lời Nguyện Chiều

Bài số: 493

Thi Thiên 90

Bài số: 494

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 495

Bên Cha

Bài số: 496

Hang Bê-lem

Bài số: 497

Đêm Vui Trần Thế

Bài số: 498

Người Đã Đến

Bài số: 499

Bước Người Đi Qua

Bài số: 500

Copyright © 2012-2022