Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 201

Thà Có Jêsus

Bài số: 202

Giờ Dịu Êm

Bài số: 203

Giờ Thánh

Bài số: 204

Jêsus Là Bạn Thật

Bài số: 205

Xin Dừng Chân

Bài số: 206

Cần Chúa Luôn

Bài số: 207

Thưa Với Jêsus

Bài số: 208

Buổi Mai Với Jêsus

Bài số: 209

Xin Vào Tâm Hồn

Bài số: 210

Phục Hưng Tâm Hồn

Bài số: 211

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Bài số: 212

Ra Khơi

Bài số: 213

Tâm Hồn Bùng Cháy

Bài số: 214

Cung Hiến Cuộc Đời

Bài số: 215

Chính Ngài

Bài số: 216

Tận Hiến

Bài số: 217

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 218

Theo Ý Chúa

Bài số: 219

Lại Gần Hơn

Bài số: 220

Dâng Chúa Thủy Chung

Bài số: 221

Chốn Cao Hơn

Bài số: 222

Ước Ao Nhìn Jêsus

Bài số: 223

Đến Theo Chúa

Bài số: 224

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 225

Chờ Mong Thiên Ân

Bài số: 226

Sống Cho Chúa

Bài số: 227

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 228

Theo Ý Cha

Bài số: 229

Biết Chúa Tận Tường

Bài số: 230

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 231

Bình An Diệu Kỳ

Bài số: 232

Dâng Điều Tốt Nhất

Bài số: 233

Tận Hiến Cho Chúa

Bài số: 234

Nhìn Vua Vinh Hiển

Bài số: 235

Vâng Theo Chúa

Bài số: 236

Tất Cả Cho Jêsus

Bài số: 237

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 238

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 239

Gần Lòng Từ Ái

Bài số: 240

Đến Bên Dòng Sông

Bài số: 241

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 242

Luyện Lòng Con

Bài số: 243

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 244

Như Ý Cha

Bài số: 245

Chốn Nương Thân

Bài số: 246

Tâm Hồn Trong Trắng

Bài số: 247

Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Bài số: 248

Nương Cánh Chúa

Bài số: 249

Dựa Trên Lời Hứa

Bài số: 250

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 251

Gần Chúa Hơn

Bài số: 252

Gần Thập Tự

Bài số: 253

Chúa Yêu Thương Tôi

Bài số: 254

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 255

Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Bài số: 256

Chúa Nắm Tôi

Bài số: 257

Chiếc Neo Vững Chắc

Bài số: 258

Đừng Sợ

Bài số: 259

Nương Trên Jêsus

Bài số: 260

Tin Cậy Chúa Jêsus

Bài số: 261

Hốc Đá Vững An

Bài số: 262

Trao Cho Chúa

Bài số: 263

Lo Gì

Bài số: 264

Dòng Sông Thái An

Bài số: 265

Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Bài số: 266

Không Ai Bằng Chúa

Bài số: 267

Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 268

Đi Đường Ngài

Bài số: 269

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 270

Lòng Cứ Yên Lặng

Bài số: 271

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 272

Chúa Che Giấu Tôi

Bài số: 273

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 274

Xin Chúa Dẫn Dắt

Bài số: 275

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 276

Dòng Bình Tịnh

Bài số: 277

Nguồn An Bình

Bài số: 278

Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 279

Lời Hứa Quí Báu

Bài số: 280

Chúa Ở Bên Tôi

Bài số: 281

Chúa Dìu Dắt Tôi

Bài số: 282

Chúa Nhớ Đến Tôi

Bài số: 283

Chúa Biết Từng Cánh Chim

Bài số: 284

Người Chăn Dẫn Dắt

Bài số: 285

Xin Dắt Đưa Tôi

Bài số: 286

Bên Kia Bóng Mờ

Bài số: 287

Đấng Chăn Hồn Tôi

Bài số: 288

Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bài số: 289

Đi Với Chúa

Bài số: 290

Trước Rạng Đông

Bài số: 291

Danh Quí Trọng

Bài số: 292

An Tâm Bên Chúa

Bài số: 293

Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Bài số: 294

Ngài Biết Rõ

Bài số: 295

Chúa Dẫn Đưa Tôi

Bài số: 296

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 297

Chúa Hiểu Tâm Trạng

Bài số: 298

Bước Lên Si-ôn

Bài số: 299

Tội Lỗi Cất Xa

Bài số: 300

Copyright © 2012-2022