Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 199
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Tình Yêu Muôn Ðời

1. Ðược Ngài yêu sâu sắc thắm tươi,

Nhờ ân điển giúp tôi biết Ngài,

Thần Linh ban hơi sống khiết tinh,

Chúa đã mở con đường tươi mới.

Sống trong nguồn bình an tuyệt đối!

Nếm biết sông thỏa vui từ trời,

Tình Ngài yêu sẽ không chấm dứt,

Chúa của tôi, tôi vâng phục luôn;

Ðược Ngài yêu bằng tình yêu mới,

Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

2. Bầu trời xanh thêm bóng dáng xanh,

Ngàn hoa lá kết thêu sắc màu,

Từng cành cây như náo nức vui,

Không có Chúa, mắt trần không thấy.

Chim chung giọng hòa ca tuyệt khúc,

Ánh sáng tươi tô thêm huy hoàng,

Lòng tôi nay tự nhiên biết chắc,

Chúa của tôi, tôi yêu Ngài luôn;

Lòng tôi nay tự nhiên biết chắc,

Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

3. Ðược Ngài yêu luôn mỗi phút giây,

Thuộc Ngài luôn ai sẽ chia rời?

Nguồn vui thỏa yên tĩnh Chúa ban,

Sẽ thỏa thích mỗi lòng yêu Chúa.

Cả vũ trụ tàn phai dời đổi,

Ánh sáng tan mất trong đêm dày,

Dầu vậy tôi còn trong tay Chúa,

Chúa của tôi, tôi vâng phục luôn;

Ðời đời tôi còn trong tay Chúa,

Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

Lời Tiếng Anh

Love with Everlasting Love

1. Loved with ev-er-last-ing love,

Led by grace that love to know;

Gra-cious Spir-it from a-bove,

Thou hast taught me it is so!

O, this full and per-fect peace!

O, this trans-port all di-vine!

In a love which can-not cease,

I am His, and He is mine,

In a love which can-not cease,

I am His, and He is mine.

2. His for-ev-er, on-ly His;

Who the Lord and me shall part?

Ah, with what a rest of bliss

Christ can fill the lov-ing heart!

Heav'n and earth may fade and flee,

First-born light in gloom de-cline;

But while God and I shall be,

I am His, and He is mine.

But while God and I shall be,

I am His, and He is mine.

 

Copyright © 2012-2022