Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 193
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Dù Có Cả Trần Gian

1. Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Jêsus,

Vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ?

Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày,

Nhưng trong thế gian đây tìm được gì nay?

Nếu có thế gian mà thiếu Chúa trong tâm hồn,

Sao cân xứng vinh hoa cuộc đời mê mãi?

Các thú vui trong trần thế có đem so bằng,

Ðôi giây phút an vui bình tịnh Chúa ban?

2. Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà,

Trăm muôn kẻ yêu danh vọng lừng vang cả.

Nhưng thân bách vô hy vọng cập bến thiên hà,

Linh đinh mãi trong thiên ngàn mịt mù xa.

Nếu có thế gian mà mất chính Vua thiên đàng,

Xưa lưu huyết thay tôi thập hình không quản,

Thử hỏi cả thiên hạ có thấy nơi an bằng,

Cho tôi núp khi ba đào lôi cuốn chăng?

3. Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu,

Ôi không có Jêsus thật là mộng ảo!

Tương lai đến nơi vô tận thâm thẳm đen mù,

Ðau thương, khóc than, ân hận nghìn nghìn thu.

Có thể nay sanh hoạt thiếu Jêsus Con Trời,

Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi;

Ðứng trước cảnh đen mờ có Jêsus đâu nào,

Ôi, không Chúa muôn thu rùng rợn biết bao!

4. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ,

Ðây phương thuốc linh thiêng rịt lòng tan vỡ;

Không gian ác chi Jêsus không thể tha rày,

Jêsus cảm thương hết mọi lòng sầu cay.

Nếu có Jêsus thật có Chúa Jêsus rồi,

Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi,

Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong Jêsus,

Vui thay thỏa thay thân, hồn tôi phỉ phu.

 

Copyright © 2012-2022