Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 191
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Jêsus Yêu Mến Tôi

1. Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh,

Ơn yêu thương cao sâu Ngài Sách Thánh ghi tường;

Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh,

Ơn Jê-sus yêu tôi thật quí báu phi thường.

Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi;

Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

Jê-sus hằng yêu mến tôi.

2. Lòng thường dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa,

Xưa Jê-sus yêu tôi đành chết thế tôi rồi;

Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ;

Ôi, Jê- sus yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài.

Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi;

Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

Jê-sus hằng yêu mến tôi.

3. Dù lòng này từng bội bạc, lìa xa Chân Chúa,

Tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài;

Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn thuở,

Tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài.

Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi;

Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

Jê-sus hằng yêu mến tôi.

4. Lòng thầm nguyện chọn một bài về Cha nhân ái,

Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mặt Ngài;

Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi,

Ôi, sao Jê-sus yêu được kẻ khốn nạn này!

Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi;

Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

Jê-sus hằng yêu mến tôi.

Lời Tiếng Anh

Jesus Loves Even Me

1. I am so glad that our Fa-ther in heaven

Tells of His love in the Book

He has giv'n. Won-der-ful things in the Bi-ble I see;

This is the dear-est, that Je-sus loves me.

I am so glad that Je-sus loves me,

Je-sus loves me, Je-sus loves me!

I am so glad that Je-sus loves me,

Je-sus loves e-ven me!

2. Oh, if there's on-ly one song I can sing

When in His beau-ty I see the great King.

This shall my song in e-ter-ni-ty be:

“Oh, what a won-der that Je-sus loves me!”

I am so glad that Je-sus loves me,

Je-sus loves me, Je-sus loves me!

I am so glad that Je-sus loves me,

Je-sus loves e-ven me!

 

Copyright © 2012-2022