Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 176
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Một Ngày Tươi Mới

Một ngày tươi mới,

Một ngày tươi mới

Do Chúa Cha ban cho,

Do Chúa Cha ban cho.

Lòng mừng thơ thới,

Lòng mừng thơ thới,

Trong tiếng ca rộn ràng,

Trong tiếng ca rộn ràng.

Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn.

Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn.

Lòng mừng thơ thới,

Một ngày tươi mới,

Do Chúa thêm cho đời.

 

Copyright © 2012-2022