Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 171
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Bài Ca Trong Tâm

1. Một bài ca trào dâng trong tâm, khi Jêsus cứu tôi khỏi tội.

Một bài ca trào dâng trong tâm, khi mơ ước đến quê hương trời;

Một bài ca trào dâng trong tâm, khi Jêsus dắt tôi từng bước.

Ôi vui vẻ khương, trong khi Chúa bên tôi,

Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

2. Một bài ca trào dâng trong tâm, khi yên ngắm Jêsus tuyệt vời.

Một bài ca trào dâng trong tâm, khi mơ ước ở luôn bên Ngài;

Một bài ca trào dâng trong tâm, khi Jêsus ấp yêu trìu mến.

Tôi yêu Chúa Jêsus, tôi mơ uớc luôn luôn.

Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

 

Copyright © 2012-2022