Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 169
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Sống Vui Thỏa

Ngày ngày tôi đi với Chúa,

Tôi sống vui thỏa trong Chúa không thôi,

Ngày ngày tôi đi với Chúa,

Tôi mến yêu Ngài thêm lên;

Jê-sus yêu thương cứu giúp,

Lòng tôi hằng mong đợi nơi chân Chúa,

Nếu suốt đời đi với Chúa,

Lòng tôi thỏa vui suốt cả đêm ngày.

Lời Tiếng Anh

Sweeter Than the Day Before

Ev-'ry day with Je-sus

Is sweet-er than the day be-fore,

Ev-'ry day with Je- sus,

I love Him more and more;

Je-sus saves and keeps me,

And He's the One

I’m wait-ing for;

Ev-'ry day with Je-sus

Is sweet-er than the day be- fore.

 

Copyright © 2012-2022