Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 146
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Ðoái Thương

Ai thành tâm cầu xin Vua Jê-sus vô lòng,

Ai thành tâm cầu xin Vua Jê-sus vô lòng,

Ai thành tâm cầu xin Vua Jê-sus vô lòng,

Tin chắc Chúa không khinh thường.

Jê-sus, Jê-sus, luôn thương xót những trái tim thương đau,

Jê-sus, luôn thương xót những trái tim thương đau,

Jê-sus Chúa hàn gắn những đau thương tâm linh cho muôn người.

Lời Tiếng Anh

Jesus Heals the Broken Hearted

Who-so-ev-er will to the Lord may come,

Who-so-ev-er will to the Lord may come,

Who-so-ev-er will to the Lord may come,

He will not turn a-way. Jesus,

Je-sus, heals the brok-en heart-ed,

Je-sus, Je-sus heals the brok-en heart-ed,

Je-sus Je-sus, heals the brok-en heart-ed,

He will set you free.

 

Copyright © 2012-2022