Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 140
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

An Bình Trong Chúa

Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao,

Thỏa vui luôn vì tình yêu Chúa ngất cao,

Hãy dâng đời hầu việc Jê-sus khắp nơi,

Dắt đưa người vào nguồn sống mới đẹp tươi.

 

Copyright © 2012-2022