Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Tái Lâm
Bài số: 124
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Jêsus Quang Lâm

1. Hoặc giữa khi rạng đông, ánh sáng ban mai vừa ửng soi,

Vầng dương quang lộ ra xé tan màn tối trên muôn loài,

Kìa Jê-sus hiện ra đầy vinh hiển, hào quang sáng ngời,

Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian.

Ôi chừng nào Jê- sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm,

Ha-lê-lu- gia! Ha-lê-lu-gia!

A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

2. Giờ tái lâm nào ai biết đâu giữa trưa hoặc nửa đêm,

Bầu trời đầy âm u, lúc nhân loại ngủ mê im lìm,

Thình lình từ không trung hiện ra muôn hào quang sáng ngời,

Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian.

Ôi chừng nào Jê-sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

3. Ồ biết bao mừng vui, chết chóc nay không còn nhiễu tôi,

Nào bệnh tật, tang chế, khóc lóc, buồn lo tiêu tan rồi,

Giờ Jê-sus quang lâm đầy không trung hào quang sáng ngời,

Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian.

Ôi chừng nào Jê-sus Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh Ngài:

“Jê-sus quang lâm, Ha- lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men,

Ha-lê-lu-gia! A-men.”

Lời Tiếng Anh

Christ Returneth

1. It may be at morn, when the day is a-wak-ing,

When sun-light through dark-ness and shad-ow is break-ing,

That Je-sus will come in the full-ness of glo-ry

To re-ceive from the world His own.

O Lord Je-sus, how long, how long

Ere we shout the glad song?

Christ re-turn-eth Ha-le-lu-jah!

Ha-le-lu- jah! A-men.

Ha-le-lu-jah! A-men.

2. It may be at mid-day, it may be at twi-light,

It may be, per-chance, that the black-ness of mid-night

Will burst in-to light in the blaze of His glo-ry,

When Je-sus re-ceives His own.

O Lord Je-sus, how long, how long

Ere we shout the glad song?

Christ re-turn-eth Ha-le-lu-jah!

Ha-le-lu-jah! A-men.

Ha-le-lu-jah! A-men.

 

 

 

Copyright © 2012-2022