Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 116
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Chúa Sống Lại

1. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằng,

Là Jê-sus Chân Chúa ta lại sống!

Kia Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay,

Sao ta đang còn bực rực buồn lòng?

Ngài nào chịu nằm an nhiên nơi mộ địa,

Sự chết đâu còn quyền chi trên Ngài?

Này chính tôi nhìn thật thân Ngài sống kìa,

Hình dung nay so trước vinh diệu quá!

Vui thỏa tôi mục kích Chúa sống hiển vinh,

So trước dung quang nay rất diệu vinh.

2. Ngài sống! Tôi được nhìn Jê-sus sống rồi,

Truyền cho anh em Chúa tin mừng ấy;

Ôi Chúa, sao lạ bấy đã biết đến tôi,

Tuy thân tôi hèn hạ tột mực này!

Dù vậy, lời Ngài tôi vui đi rao liền,

Lòng ước ao hằng ngợi khen vang dậy;

Kìa, chính tin lành từ thiên thượng giảng truyền,

Là tin muôn thiên sứ mong truyền đấy;

Ôi Phúc Âm tuyệt đối giảng khắp chốn nay,

Thiên sứ đang trông mong giảng truyền ngay.

3. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằng,

Là Jê-sus Chân Chúa ta lại sống!

Kia Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay,

ta đang còn bực rực buồn lòng?

Giờ này tìm gì loanh quanh nơi mộ phần,

Sự chết ban gì mà ngươi tìm được?

Gặp Chúa Jê-sus phục sinh thật rất mừng,

Từ nay ta vui hát câu đại thắng;

Vui quá ta được thấy Chúa sống hiển nhiên,

Ta hãy chung hoan ca khúc bình yên.

 

Copyright © 2012-2022