Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 107
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Hãy Tin

Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay,

Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay,

Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay,

Chắc Chúa cứu chuộc ngay.

 

Copyright © 2012-2022