Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 100
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ghết sê ma nê

1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi, Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn,

Cứu Chúa quyết không nao sờn.

Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê- ma-nê!

Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu,

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

2. Giữa lúc thâm nghiêm, cảnh vắng đêm sâu,

Bỗng trí tôi nhìn những đâu,

Vì tội tôi khiến Cứu Chúa đau thương,

Gánh vác hết bao đoạn trường.

Ghết- sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê!

Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu,

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

3. Lúc ấy môn sinh chí ái lui ra,

Ðến nỗi Cha Ngài cũng xa,

Thật tôi sao rõ những nỗi đau thương,

Chúa gánh thế tôi đêm trường.

Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê!

Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu,

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

4. Nếu ái tâm tôi đối Chúa phôi pha,

Chẳng có đâm chồi nở hoa,

Thì xin cho thấy Ghết-sê-ma-nê,

Chỗ Chúa thế tôi nặng nề.

Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê- ma-nê!

Ký ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu,

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

 

Copyright © 2012-2022