Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 99
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Trên Ðỉnh Ô li ve

1. Khuya nay trên đỉnh núi Ô-li-ve,

Sao thưa lu li cảnh trông ủ ê,

Giữa lâm viên thâm u đêm hiu quạnh,

Jê-sus đau thương cầu nguyện một mình.

2. Khuya nay Jê-sus lánh xa nhân gian,

Cô đơn giao tranh với bao nguy nan,

Chính môn sinh thân yêu nay vô tình,

Nào ai thương tâm, lụy sầu Thầy mình.

3. Khuya nay do gánh ác muôn muôn dân,

Châu rơi pha huyết ở “Thống khổ nhân,”

Dẫu Jê-sus đau thương thâu đêm dài,

Sao Cha yêu thương lại đành lìa Ngài.

4. Khuya nay văng vẳng ở trên thinh không,

Thiên ca duy thiên sứ nghe tinh thông,

Thế gian đâu ai am tri giai vận,

Làm êm thương tâm Jê-sus vài phần.

 

Copyright © 2012-2022