Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 96
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tình Chúa Bao La

Ôi tình yêu Chúa Cha hằng ban cho tôi mỗi ngày

Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông thái an,

Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm,

Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương,

Tâm hồn tôi khô cằn nhưng Chúa tha thứ tôi rồi,

Êm đềm trong tay Ngài là bao mùa Xuân tươi thắm.

Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm,

Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương.

 

Copyright © 2012-2022