Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 89
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðêm Ðông Xưa

Ðêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối,

Nửa đêm ánh sao ngời sáng soi.

Bầu trời lừng vang tiếng ca thiên thần,

Cứu Chúa Jêsus từ trời xuống trần.

Bình an khắp muôn dân.

Bình an cho khắp muôn dân.

Từng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh.

Vì nhân thế điêu linh.

Vì thương nhân thế điêu linh.

Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.

Ðêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian,

Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.

Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao,

Bác sĩ bôn ba đến với lòng ước ao.

Huy hoàng, Chúa con lâm phàm.

Lời ca bát ngát không gian.

Mừng Jê-sus Christ giáng sinh.

Cứu ta thoát nơi khổ hình.

Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi.

Giờ đây xin giáng sinh trong tôi.

Cho lòng yêu mến Chúa không thôi.

Nguyện Ngài cai trị lòng đến suốt đời.

 

Copyright © 2012-2022