Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 86
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tình Yêu Thiên Chúa

1. Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sống yên vui bên Chúa Trời,

Thời gian man mác êm trôi, bỗng người xa Chúa nên tội tràn nơi nơi.

Chúa đã hứa ban Con Ngài yêu dấu sinh nơi dương thế u sầu,

Huyết thánh nhuộm trên địa cầu để cứu bao người đang thương đau.

2. Rồi đêm đông ấy sương rơi,

Con Trời đã tới dương gian mang kiếp người.

Làm thân lữ khách đơn côi, trên đường dương thế bao lần lệ tuôn rơi.

Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy đau thương hơn kiếp lưu đày.

Chúa cũng chết thay nhân loại nơi ấy nhưng nào đâu ai hay.

3. Giờ đây Chúa đã giáng sinh, tha tội ta

Chúa ban cho ta phước lành.

Cùng nhau ca khúc Giáng Sinh, cho lòng tươi mới như bầu trời thanh thanh.

Hãy hát vang lên cho vượt qua núi cho bay cao vút mây trời.

Ðón Chúa giáng sinh hỡi người thế giới mau về đây chung vui.

Lời Tiếng Anh

What Child Is This

1. What child is this, who, laid to rest

On Ma-ry's lap, is sleep-ing?

Whom ang-els greet with an-thems sweet,

While shep-herds watch are keep-ing?

This, this is Christ, the King,

Whom shep-herds guard and ang-els sing:

Haste, haste to bring Him laud,

The Babe, the Son of Ma-ry!

2. So bring Him in-cense, gold, and myrrh,

Come, peas-ant, king, to own Him;

The King of kings sal-va-tion brings,

Let lov-ing hearts en-throne Him.

This, this is Christ, the King,

Whom shep-herds guard and ang-els sing:

Haste, haste to bring Him laud,

The Babe, the Son of Ma-ry!

 

Copyright © 2012-2022