Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 80
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðiệu Thần Ca

1. Ồ lạ lùng dường nào! nghe xa xa,

Du dương bổng trầm điệu Thần ca;

Rền bầu trời giai vận thánh thót thay: “Ha-lê-lu-giaọ trời vang dậy.

Lặng yên nghe thiên binh cất tiếng thanh,

Hoan ca cứu Chúa Christ giáng sinh:

“Ngợi khen Chúa danh vinh hiển lớn lao,

Chói sáng mãi mãi trên trời cao.”

(Ðơn ca) - Kìa, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang,

Này, địa hạ khắp nơi bình an.

(Ðệm) - Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca

Huyền diệu từ khung trời thanh.

(Hợp Ca) - Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh,

Thỏa thay vui thay ngày Jêsus giáng sinh.

2. Này toàn cầu được bình an vui thay,

Muôn dân hưởng ân trạch từ nay;

Hồn được chuộc, muôn tội được tha ngay,

Ðồn ra khắp tin mừng vui này:

Mừng Jêsus hôm nay đã giáng sinh,

Khắp đất hãy ca tụng Chúa mình,

Hoan nghinh Ðấng Cha ban xuống thế gian,

Ðể cứu nhân loại được bình an.

3. Cùng họp lại thờ Ngài anh em ta,

Tôn vinh Chúa vì tội được tha;

Giờ được gặp mặt Ngài trên thiên cung

Rồi ta hát tôn Ngài vô cùng.

Vậy ta nên hâm mộ tích Thánh Anh,

Chiếu ánh sáng thánh cho chúng sinh;

Cùng đi khắp rao Tin Lành cứu ân:

Chúa Cứu Thế bữa nay thành nhân.

 

Copyright © 2012-2022