Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 78
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Niềm Vui Thiên Ðàng

1. Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm thánh,

Ðêm hiển vinh đêm hòa bình;

Con Trời thương ta không quản ngôi vàng cao cả,

Ngài xuống trần gian cứu ta.

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh,

Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng,

Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

2. Thiên thần bay mau đem xuống tin lành tươi mới,

Tuyên bố Vua ta ra đời;

Con Trời vinh quang sinh chốn đê hèn dương thế,

Chuộc nhân loại trong bến mê.

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh,

Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng,

Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

3. Xưa mục đồng nghe tin, kiếm Con Trời chiêm bái,

Bác sĩ bôn ba tìm Ngài;

Nay đồng bào ta nên đến tôn thờ Con Thánh,

Cùng nhau mừng Vua giáng sinh.

Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh,

Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình;

Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng,

Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

 

Copyright © 2012-2022