Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 75
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ca Chúc Giáng Sinh

Mừng anh vui Giáng Sinh trong hòa bình,

Mừng anh vui Giáng Sinh trong ơn lành,

Mừng anh vui Giáng Sinh trong hy vọng và một năm mới bình an.

Mừng anh luôn tươi vui trên khắp các nẻo đường.

Một giáng sinh đầy phước hạnh và một năm mới bình an.

Lời Tiếng Anh

We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Mer-ry Christ-mas,

We wish you a Mer-ry Christ-mas,

We wish you a Mer-ry Christ-mas and a Hap-py New Year!

Good ti-dings we bring to you and your kin.

We wish you a Mer-ry Christ-mas and a Hap-py New Year!

 

Copyright © 2012-2022