Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 62
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngài Là Ai?

1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian

Ðã suy tôn làm Vua của đời mình

Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương

Nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn.

Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi

Nếu đến bên chân Ngài

Mọi lòng đói có bánh sống,

Nước suối cho hồn tàn héo

Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm.

2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân

Ðã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn

Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi

Tràn dâng hát suy tôn Jêsus Chúa Yêu Thương

Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan

Nếu lắng nghe lời Ngài

Ðường tăm tối có ánh sáng

Nếu bước đi bằng lời sống

Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.

 

Copyright © 2012-2022