Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 61
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Lời Bài Hát

Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài

Yêu Jêsus hiến dâng thân cho Ngài

Yêu Jêsus sống luôn luôn vì Ngài

Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa

Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài

Tình yêu Jêsus có gì đem ví sánh

Ngài yêu ta cam chết thay ta

Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa

Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài

 

Copyright © 2012-2022