Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 51
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Chúa Sống Vinh Quang

1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ôi!

Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời;

Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ôi!

Chúa sống lại vinh quang rồi!

2. Ðồi Gô-tha năm xưa Chúa đóng đinh,

Ngài mang bao đau thương trên thập hình;

Ðồi Gô-tha năm xưa đã chứng minh,

Chúa yêu người quên thân mình.

3. Ngài hy sinh cho tôi, chết thế tôi,

Ngài hy sinh cho anh với bao người;

Lòng yêu thương bao la huyết thắm rơi,

Gánh muôn tội thay cho người.

4. Mồ chôn Jê-sus không đóng kín luôn,

Mồ kia sau ba hôm vang tin mừng;

Trời bình minh chim muông hót véo von,

Chúa sống lại vui tưng bừng.

5. Nào ai đang đau thương khắp bốn phương,

Lòng âm u thê lương như đêm trường;

Về đây bên Jê-sus,

Chúa mến thương,

Sẽ không còn vương lo buồn.

6. Cười lên đi ai ơi!

Cất tiếng vui, Cười lên đi ai ơi!

Hát vang trời; Cười lên đi ai ơi!

Cất tiếng vui, Chúa sống lại vinh quang rồi!

 

Copyright © 2012-2022