Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 36
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ha lê lu gia

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia

Kính khen Jêsus.

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia

Kính khen Jêsus.

Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia,

Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia ,

Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia,

Kính ngợi Jêsus.

Lời Tiếng Anh

Hallelujah

Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu-jah;

Praise ye the Lord.

Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu-jah,

Praise ye the Lord,

Praise ye the Lord, Hal- le-lu-jah,

Praise ye the Lord, Hal-le-lu-jah,

Praise ye the Lord, Hal-le-lu-jah,

Praise ye the Lord.

 

Copyright © 2012-2022