Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 34
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Reo Vang Hô sa na

1. Hô-sa-na! Ðáng kính khen đại danh Jê-sus chính Chân Thần,

Vì yêu nhân thế hôm nay bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần;

Chúc tôn danh Con độc sinh, từ trong lòng

Cha chí thân, Hạ sinh đem theo ân điển,

Trùng sinh cho ai tin kính,

Trùng sinh bởi chính Thần Linh.

2. Hô-sa-na! Ðáng kính khen Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời,

Ngài vui tha thứ cho ai ăn năn tội quay bước về nhà;

Chúa tốn khiêm vâng phục Cha, Ngài vui mang nhân tính ta,

Ngài nguyên Ngôi Hai vinh hiển,

Vì thương ta mang nhân tính,

Tạm che khuất tính Thần Minh.

3. Hô-sa-na! Ðáng kính khen Ngài cho ta sống vui đời đời,

Ðược hân hoan ở tâm linh bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;

Khúc hát nay chung giọng ca, ngợi khen thần danh khắp nơi,

Bầy con thân yêu Cha thánh,

Cùng nhau tôn vinh ca xướng,

Cùng hoan ca khúc tình thương.

4. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân tự do, trung tín vui ca mừng,

Cùng reo vang Hô- sa-na với tinh thần hăng hái tưng bừng;

Hô-sa-na! Thanh bình ca, hòa vui ngợi khen Thánh Quân,

Nghìn muôn năm ca không dứt,

Hô-sa-na! Vua vinh hiển!

Hô-sa-na Chúa thượng thiên!

 

Copyright © 2012-2022