Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 30
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

1. Kín sâu trong lòng tràn đầy niềm vui,

Jêsus giải phóng được thư thái,

Vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài,

Hân hoan khi tâm hồn thánh khiết.

Vì sao tôi say sưa Chúa Jêsus?

Lý do nào khiến tôi yêu Ngài?

Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi,

Chính Ngài chết thay cho tôi.

2. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa,

Tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỉ.

Khi trông Jêsus một lần rõ mặt,

Bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngất.

Vì sao tôi say sưa Chúa Jêsus?

Lý do nào khiến tôi yêu Ngài?

Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi,

Chính Ngài chết thay cho tôi.

3. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả,

Hoa huệ tinh khiết đượm hương sắc,

Như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ,

Bao la thương yêu đầy ân điển.

Vì sao tôi say sưa Chúa Jêsus?

Lý do nào khiến tôi yêu Ngài?

Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi,

Chính Ngài chết thay cho tôi.

Lời Tiếng Anh

Why do I sing about Jesus?

1. Deep in my heart there's a glad-ness;

Je-sus has saved me from sin!

Praise to His name, what a

Sav-ior! Cleans-ing with-out and with-in.

Why do I sing a-bout Je-sus?

Why is He pre-cious to me?

He is my Lord and my Sav- ior,

Dy-ing, He set me free!

2. On-ly a glimpse of His good-ness;

That was suf-fi-cient for me.

On-ly one look at the Sav-ior,

Then was my spir-it set free.

Why do I sing a-bout Je- sus?

Why is He pre-cious to me?

He is my Lord and my Sav-ior,

Dy-ing, He set me free!

 

Copyright © 2012-2022