Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 23
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Vui Mừng Chúa Là Vua

1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa:

Ðấng uy nghiêm, Vua oai quyền!

Vui hát hòa khúc ca muôn đời, chúc tôn Vua trên trời:

Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư

Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

2. Jê-sus là Vua độc nhất, Chúa yêu thương,

Vua vinh diệu,

Ðem huyết chuộc hết ô dơ và rửa cho tôi thanh sạch.

Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư

Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

3. Ngài cai trị trên trời đất,

Khắp nơi suy tôn danh Ngài,

Run rẩy sự chết, địa ngục đành cúi vâng

Vua muôn đời.

Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư

Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

4. Ngài đang ngự trong rực rỡ,

Chúa vinh quang, Vua oai quyền,

Muôn kẻ thù sẽ khuất phục, quỳ cúi tôn Vua muôn đời.

Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư

Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

5. Mừng vui vì hy vọng lớn, Chúa Jê-sus sẽ cai trị;

Ðem các đầy tớ trung thành về nước vinh quang trường tồn.

Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư

Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

Lời Tiếng Anh

Rejoice, The Lord Is King

6. Re-joice, the Lord is King!

Your Lord and King a-dore!

Mor-tals, give thanks and sing, and tri-umph ev-er-more.

Lift up your heart! lift up your voice!

Re-joice! a-gain I say, re-joice!

7. Re-joice in glo-rious hope!

Our Lord, the Judge, shall come,

And take His ser-vants up to their e-ter-nal home.

Mor-tals, give thanks and sing, and tri- umph ev-er-more.

Lift up your heart! lift up your voice!

Re-joice! a-gain

I say, re-joice!

 

Copyright © 2012-2022