Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 20
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Chúa

1. Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời,

Ngàn vì sao sáng ngời hàng đêm chiếu rọi khung trời,

Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu, biển xanh, sông lớn,

Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên.

Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin,

Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin,

Chúa đoái thương tội nhân, dù đi lạc lối xa nhà

Mà lòng khoan nhân Chúa thứ tha.

 

2. Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền uy lẫy lừng bầu trời,

Vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong đời,

Mà đành cam xuống trần, chịu bao nhục nhằn đau đớn,

Chốn đồi cao Chúa mang tội tình thay cho nhân gian.

Những tháng năm mờ tối, quyết tâm nhờ Chúa lìa xa,

Hỡi những ai lạc lối, đến đây tội lỗi được tha,

Hỡi những ai sầu đau, buồn lo nặng trĩu bên lòng,

Người ơi mau mau đến Chúa Cha.

Ðến cùng Cha.

 

Copyright © 2012-2022