Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 10
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát 

Vinh Quang Thuộc Chúa                

1. Ðời đời vinh quang qui thuộc Ðức Chúa Trời tôn thánh,
Ðấng đã vì thế  nhân tội lỗi phó Con độc sanh;
Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế,  
Ðể mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về.

Điệp khúc:

Ngợi khen Chúa! Ngợi khen  Chúa!
Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha,
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa!
Tiếng  lòng ta khá vui hoà.
Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới,  
Hãy đến với Jêsus làm hoà với Ðức Chúa Trời. 

2. Ồ! Thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết,
Huyết Chúa rửa ác  tâm và phiếu trắng trong dường tuyết,
Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu  chuộc vô đối,
Tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời.

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái,
Chúa cứu và giúp ta đổi mới  sống vui từ nay;
Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hoà vui sướng,
Khi  thấy Jêsus và cùng Ngài sống ở thiên đàng.

Copyright © 2012-2022