Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 900
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 

 

1. Lòng tôi hằng mong hành trang cuộc sống là tâm trí vui tươi và trắng trong
Nhìn lên trời xanh niềm tin bừng sáng
Cầu xin Chúa giúp tôi không hề u buồn.
Điệp Khúc:
Ngày Ngài đến sáng ngời trên áng mây cao vời
Chúa vinh hiển vui mừng thấy tôi tín trung
Làm xong trọng trách, vượt bao thử thách
Cầu xin Chúa thấy trong trôi lòng trung thành.
2. Lòng tôi hằng mong dầu khi cùng khốn càng thêm vững tâm tin cậy Chúa hơn
Gạt qua một bên lợi danh trần thế
Cầu xin Chúa giúp tôi không hề nao lòng.
3. Lòng tôi hằng mong giờ êm dịu ấy khi tôi ném sau lưng mọi đắng cay
Gần Cha từ ái lòng êm đềm thay
Cầu xin Chúa giúp tôi không hề xa Ngài.

 

 

Copyright © 2012-2022