Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phong Chức Mục Sư
Nhịp: 4/4
Bài số: 894
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

 

1. Ðêm suy tư nghe tiếng than quanh mình,
Hồn người người chìm giữa mông mênh.
Ðang kêu la than khóc vô hy vọng,
Anh nghe tiếng đau thương nầy không?
Kìa bao chiên bơ vơ tìm đường về.
Ðang kêu la chân bước lê thê.
Qua chông gai ghềnh đá cao chập chùng,
Anh nghe tiếng đau thương nầy không?
2. Bao chiên ta tan tác sâu trong rừng,
Con lạc loài tận đỉnh non cao.
Không ai lo đi kiếm chiên vô chuồng,
Chiên cam chết thảm thương ngoài ta.
Anh nghe không trong đêm trường mịt mù.
Jêsus đang tha thiết kêu anh.
Mong anh mau dâng hiến cả cuộc đời.
Anh nghe tiếng Chúa kêu gọi không?
3. Trong nay mai khi thế gian không còn,
Và cuộc đời nào biết ra sao,
Anh nghe chăng khi Chúa kêu anh rằng:
Ngươi nghe tiếng chiên Ta gọi không?
Mau chăn chiên con ta, còn chờ gì?
Yêu ta nên yêu hết chiên ta.
Ðưa chiên vượt ghềnh thác qua núi đồi,
Vô nơi cỏ xanh, nơi bình yên.

 

 

Copyright © 2012-2022